نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم تماوند

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت تامین سرمایه دماوند نماد تماوند بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ می‌باشد.

پیمایش به بالا