نوین پی سی

قدرت خرید و فروش حقیقی سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

بیشترین قدرت خریدار و فروشنده حقیقی روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ در بازار سرمایه مربوط به سهم های زیر می‌باشد

بیشترین قدرت خریدار:

تکاردان با ارزش معاملات ۱.۴۱۸.۸۶۷ میلیون ریال

شاوان با ارزش معاملات ۱.۱۷۷.۰۸۳ میلیون ریال

بمولد با ارزش معاملات ۲۱۹.۰۳۵ میلیون ریال

بیتشرین قدرت فروشنده:

شپدیس با ارزش معاملات ۴۷۱.۸۵۲ میلیون ریال

سیلام با ارزش معاملات ۲۸۲.۱۲۵ میلیون ریال

گلدیرا با ارش معاملات ۲۲۵.۰۳۸ میلیون ریال

پیمایش به بالا