نوین پی سی

عرضه اولیه کرومیت

نام شرکت: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن کرومیت کاوندگان بنا

نماد: کرومیت

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: استخراج کانه های فلزی

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۲۴۸ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۸۸۵,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۵۶۹۷ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۱۵۹ سهم

پیمایش به بالا