نوین پی سی

عرضه اولیه والماس

نام شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان

نماد: والماس

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: سرمایه گذاری‌ها

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: –

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: –

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۲۲۳۹  ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: –

پیمایش به بالا