نوین پی سی

عرضه اولیه نیان

نام شرکت: نیان الکترونیک

نماد: نیان

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۲۱,۳۵۴,۴۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۱۰,۶۷۷,۲۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۵۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۲۲۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۷۹۶۲۵ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۱۲ سهم

پیمایش به بالا