نوین پی سی

عرضه اولیه شهر

نام شرکت: گروه مالی شهر

نماد: شهر

تابلو: بازار دوم بورس

صنعت: سرمایه گذاری‌ها

زمان عرضه: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: –

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۸۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: –

دامنه قیمت: از ۱۵۰۶  ریال تا ۱۸۴۰ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۱۸۶۳ سهم

پیمایش به بالا