نوین پی سی

ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی وتوس

برای شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر با نماد وتوس در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی» منتشر شده است.

پیمایش به بالا