نوین پی سی

ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شسینا

برای شرکت صنایع شیمیایی سینا با نماد شسینا در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده است.

پیمایش به بالا