نوین پی سی

ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی سدبیر

برای شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان با نماد سدبیر در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی» منتشر شده است.

پیمایش به بالا