نوین پی سی

ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی حپرتو

برای شرکت پرتو بارفرابر خلیج فارس با نماد حپرتو در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی» منتشر شده است.

پیمایش به بالا