نوین پی سی

زمان پرداخت سود گپارس

زمان پرداخت سود شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس با نماد گپارس برای سهامداران حقیقی آبان ماه ۱۴۰۲ می باشد.

پیمایش به بالا