نوین پی سی

زمان پرداخت سود وسبحان

زمان پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری سبحان با نماد وسبحان برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۹.۱۹ بوده و از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

پیمایش به بالا