نوین پی سی

زمان پرداخت سود وخارزم

زمان پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ بوده و از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

پیمایش به بالا