نوین پی سی

زمان پرداخت سود وامین

زمان پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز با نماد وامین برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۱۰.۳۰ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۸۰۰ ریال بابت هر سهم پرداخت خواهد شد.

پیمایش به بالا