نوین پی سی

زمان پرداخت سود زگلدشت

زمان پرداخت سود شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با نماد زگلدشت برای سهامداران حقیقی مهر ماه ۱۴۰۲ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۹۰۵ ریال بابت هر سهم پرداخت خواهد شد.

پیمایش به بالا