نوین پی سی

زمان پرداخت سود زفکا

زمان پرداخت سود شرکت کشت و دامداری فکا با نماد زفکا برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۷.۱۹ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۱۳۸۵ ریال بابت هر سهم پرداخت خواهد شد.

پیمایش به بالا