نوین پی سی

زمان پرداخت سود خبهمن

زمان پرداخت سود شرکت گروه بهمن با نماد خبهمن برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۷.۰۵ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۴۰ ریال بابت هر سهم پرداخت خواهد شد.

پیمایش به بالا