نوین پی سی

درخواست تکمیل مشخصات سهامداران فکمند

برای شرکت گسترش قطعه سازی کمند با نماد فکمند در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «درخواست تکمیل مشخصات سهامداران» منتشر شده است.

پیمایش به بالا