نوین پی سی

درخواست تکمیل مشخصات سهامداران دبالک

برای شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک با نماد دبالک در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «درخواست تکمیل مشخصات سهامداران» منتشر شده است.

پیمایش به بالا