نوین پی سی

افزایش سرمایه کماسه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ افزایش سرمایۀ شرکت تامین ماسه ریخته گری با نماد کماسه از مبلغ ۱,۸۴۶,۸۷۴ میلیون ریال به‌ مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا