نوین پی سی

افزایش سرمایه کترام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ افزایش سرمایۀ شرکت تولیدی کاشی تکسرام با نماد کترام از مبلغ ۸۹۶,۴۰۷ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱,۶۹۶,۴۰۷ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا