نوین پی سی

افزایش سرمایه پکویر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ افزایش سرمایه شرکت کویر تایر با نماد پکویر از مبلغ ۴,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۶,۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا