نوین پی سی

افزایش سرمایه پردیس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری پردیس با نماد پردیس از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا