نوین پی سی

افزایش سرمایه وکغدیر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد وکغدیر از مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا