نوین پی سی

افزایش سرمایه ونیکی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با نماد ونیکی از مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا