نوین پی سی

افزایش سرمایه ومشان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر با نماد ومشان از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا