نوین پی سی

افزایش سرمایه وبیمه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد وبیمه از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا