نوین پی سی

افزایش سرمایه نمرینو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت کارخانجات ایران مرینوس با نماد نمرینو از مبلغ ۱۲۷,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا