نوین پی سی

افزایش سرمایه غکورش

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ افزایش سرمایۀ شرکت صنعت غذایی کورش با نماد غکورش از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا