نوین پی سی

افزایش سرمایه عالیس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ افزایش سرمایۀ شرکت بهار رز عالیس چناران با نماد عالیس از مبلغ ۲,۵۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۳,۰۰۰,۱۲۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا