نوین پی سی

افزایش سرمایه شیران

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران با نماد شیران از مبلغ ۱۹,۲۸۰,۳۵۲ میلیون ریال به‌ مبلغ ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا