نوین پی سی

افزایش سرمایه سپرده

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ افزایش سرمایه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با نماد سپرده از مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا