نوین پی سی

افزایش سرمایه ستران

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ افزایش سرمایه شرکت سیمان تهران با نماد ستران از مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا