نوین پی سی

افزایش سرمایه زنجان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ افزایش سرمایه شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان با نماد زنجان از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۶,۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا