نوین پی سی

افزایش سرمایه ریشمک

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ افزایش سرمایه شرکت تولید و صادرات ریشمک با نماد ریشمک از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا