نوین پی سی

افزایش سرمایه دیران

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت ایران دارو با نماد دیران از مبلغ ۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا