نوین پی سی

افزایش سرمایه دسبحان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت سبحان دارو با نماد دسبحان از مبلغ ۳,۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۵,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا