نوین پی سی

افزایش سرمایه ثامان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت سامان گستر اصفهان با نماد ثامان از مبلغ ۲۲۱,۹۴۱ میلیون ریال به‌ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا