نوین پی سی

افزایش سرمایه آرمان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان با نماد آرمان از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

پیمایش به بالا