نوین پی سی

اعطای فرصت به کپارس جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت کاشی پارس با نماد کپارس در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار» منتشر شده است.

پیمایش به بالا