نوین پی سی

اعطای فرصت به وغدیر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت سرمایه گذاری غدیر با نماد وغدیر در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار منتشر شده است.

پیمایش به بالا