نوین پی سی

اعطای فرصت به مفاخر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار» منتشر شده است.

پیمایش به بالا