نوین پی سی

اعطای فرصت به فاذر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت صنایع آذرآب با نماد فاذر در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار» منتشر شده است.

پیمایش به بالا