نوین پی سی

اعطای فرصت به شوینده جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر با نماد شوینده در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار منتشر شده است.

پیمایش به بالا