نوین پی سی

اعطای فرصت به دی جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت بانک دی با نماد دی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار» منتشر شده است.

پیمایش به بالا