نوین پی سی

اعطای فرصت به تنوین جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت تامین سرمایه نوین با نماد تنوین در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار» منتشر شده است.

پیمایش به بالا