نوین پی سی

اعطای فرصت به تاصیکو جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد تاصیکو در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار منتشر شده است.

پیمایش به بالا