نوین پی سی

اعطای فرصت به بکهنوج جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

برای شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج با نماد بکهنوج در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۲ در سامانه کدال اطلاعیه ای با عنوان «اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار» منتشر شده است.

پیمایش به بالا