نوین پی سی

ارزش معاملات سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

بررسی ارزش معاملات بازار سرمایه در روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ به صورت زیر می باشد

نوع معاملات براساس ارزش معاملات مرتب شده است

صندوق های سرمایه گذاری ۷۴.۶۸۰.۰۴۶ میلیون ریال

معاملات عادی سهام – بورس و فرابورس ۵۵.۳۰۹.۱۸۵ میلیون ریال

اوراق بدهی ۴۶.۷۷۹.۵۵۲ میلیون ریال

بلوک (نماد ۲ و ۴) ۹.۱۰۴.۲۵۴ میلیون ریال

اختیار معامله ۸۹۰.۶۸۹ میلیون ریال

تسهیلات مسکن ۳۲۵.۵۸۲ میلیون ریال

بورس کالا ۲۸۸.۷۰۴ میلیون ریال

آتی ۱۳.۰۲۴ میلیون ریال

پیمایش به بالا