غیرفعال کردن آپدیت ویندوز ۱۰

با این آموزش به آسانی می توانید آپدیت ویندوز ۱۰ را غیرفعال کنید.

ادامه خواندن غیرفعال کردن آپدیت ویندوز ۱۰

فهرست الفبایی منوی استارت ویندوز ۱۰

با این آموزش به آسانی می توانید از فهرست الفبایی منوی استارت ویندوز ۱۰ استفاده کنید.

ادامه خواندن فهرست الفبایی منوی استارت ویندوز ۱۰

اضافه کردن ساعت سایر کشورها به ساعت ویندوز

با این آموزش به آسانی می توانید ساعت (پایتخت) سایر کشورها را به ساعت ویندوز ۱۰ اضافه کنید.

ادامه خواندن اضافه کردن ساعت سایر کشورها به ساعت ویندوز

فعال کردن حالت Hibernate در ویندوز ۱۰

با این آموزش به آسانی می توانید حالت Hibernate در ویندوز ۱۰ را فعال کنید.

ادامه خواندن فعال کردن حالت Hibernate در ویندوز ۱۰

افزودن زبان فارسی به کیبورد

با این آموزش به آسانی می توانید زبان فارسی را به کیبورد اضافه کنید.

ادامه خواندن افزودن زبان فارسی به کیبورد

(Auto hide) مخفی کردن taskbar در ویندوز

با این آموزش به آسانی می توانید نوار وظیفه (taskbar) را مخفی (Auto hide) نمایید.

ادامه خواندن (Auto hide) مخفی کردن taskbar در ویندوز

تبدیل ماشین حساب به مبدل ارز

با این آموزش به آسانی می توانید ماشین حساب (ویندوز ۱۰) را به یک مبدل ارز تبدیل کنید.

ادامه خواندن تبدیل ماشین حساب به مبدل ارز